"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pt.
"Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych i zakup sprzętu pomiarowego"
mająca na celu:
"Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych, pomiarowych oraz analiz przestrzennych poprzez utworzenie jednego miejsca pracy na terenie obszaru działania LGD Kurpsie Razem i utrzymanie go co najmniej przez okres związania z celem."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.